Diskusprolaps

Diskusprolaps

Mellem ryghvirvlerne sidder der bruskskiver (diskus). En diskusprolaps opstår, når gelemassen inde i en bruskskive  buler helt frem gennem en sprække i det omgivende væv.

Symptomer og årsager
En diskusprolaps skyldes først og fremmest aldersbetinget nedbrydning af diskus, men den kan også ses i forbindelse med skader. En diskusprolaps i ryggens øvre del kan forårsage smerter i nakken med udstråling til den ene arm eller smerter i ryggens brystdel med udstråling til den højre eller venstre side af brystet. En diskusprolaps i lænden kan forårsage smerter i lænd og ben, hvor bensmerten typisk er værre end rygsmerten.

Behandling
I 2014 indgik Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner en aftale om hvorledes patienter mistænkt for diskusprolaps skal håndteres i kiropraktorklinikkerne. Forløbet dækker en periode over 8 uger og indebærer et samarbejde med den praktiserende læge, som holdes orienteret om patientens situation. Læs mere her.