Har du helbredstillæg?

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter reglerne fra før 2003. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 87.700 kr. (2019). Husk at oplyse klinikken om, og fremvise dit helbredstillægskort, da vi ikke automatisk bliver informeret om dette.